Informacje o witrynie Spolszcz.pl

Założycielem i sponsorem witryny jest Perfumeria Dolce.pl.

Oprogramowanie Spolszcz.pl zostało przygotowane dla perfumerii. Podczas pisania opinii klienci Dolce.pl nie zawsze mogą lub chcą używać polskich znaków. Główną ideą Dolce.pl jest obsługa klienta na najwyższym poziomie, dlatego jeśli polskich znaków nie ma w tekście opinii, uzupełniają je pracownicy perfumerii.

W celu maksymalnej automatyzacji uzupełniania polskich znaków powstało specjalne narzędzie. Okazało się ono tak wygodne i funkcjonalne, że decyzją właściciela Dolce.pl zostało udostępnione dla wszystkich użytkowników Internetu jako witryna Spolszcz.pl.

Spolszcz.pl SOAP Web Service

Oprogramowanie Spolszcz.pl jest udostępnione jako usługa sieciowa (bezpłatnie):
WSDL document: https://www.spolszcz.pl/webapi.wsdl

Jeśli jesteś programistą, możesz korzystać z WebAPI witryny (bez wchodzenia na adres Spolszcz.pl).

  1. Metoda Spolszcz. Jako parametr Spolszcz przyjmuje tekst bez polskich znaków, zwraca tekst UTF-8 z polskimi znakami. Użycie jest banalnie proste, jak w poniższym przykładzie w języku PHP.
  2. Metoda NoPL. Jako parametr przyjmuje tekst z polskimi znakami w standardzie UTF-8, ISO 8859-2, Windows 1250 lub DOS CP-852. Zwraca tekst bez polskich znaków.
<?php
$SC = new SoapClient("https://www.spolszcz.pl/webapi.wsdl");
echo $SC->Spolszcz('Spolszcz: zazolc gesla jazn.')."\n";
echo $SC->NoPL('NoPL: zażółć gęślą jaźń.');
?>

Zobacz jak działa prezentowany kod...